BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1478/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Swarzędzu, stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego przeznaczonej do sprzedaży (arkusz mapy 10, działka nr 878/4, o pow. 0,0580 ha, kw NR 177.418).
Uchwała Nr 1479/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji budynków szpitala w Puszczykowie. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-19 12:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 15:24
Uchwała Nr 1480/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-13 12:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 16:02

Uchwała Nr 1481/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych domków szeregowych w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-04-19 13:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-03 15:25

­­Uchwała Nr 1482/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia Projektu pt. "Twój debiut" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży"

Uchwała Nr 1483/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 

w sprawie:
zatwierdzenia Projektu pt. "Moja szansa" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej", Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
Uchwała Nr 1484/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 400 zł na organizację konkursu
Uchwała Nr 1485/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 400 zł na dofinansowanie organizacji "Wielkanocnego śniadania" w Luboniu.

Uchwała Nr 1486/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
 zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na druk: listowników, kopert, teczek i wizytówek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

­Uchwała Nr 1487/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.
Uchwała nr 1489/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 3.700 + VAT zł na pokrycie kosztów zamieszczenia informacji o powiecie w Panoramie Polskich Miast i Gmin.

Banery