BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1486/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 kwietnia 2006r.  

 

w sprawie: Zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na druk: listowników, kopert, teczek i wizytówek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia: 

 

§ 1. W postępowaniu na druk: listowników, kopert, teczek i wizytówek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu zatwierdzić wybór oferty firmy Zakład Poligraficzny "Dziamski ­Gryska" z siedzibą w Swarzędzu, ul. Żeromskiego 10, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 13.859,20 zł brutto.

 § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc 

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na druk: listowników, kopert, teczek i wizytówek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 6 ofert:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena brutto

1.

P.P.H.U. "DRUK"

18.562,30 zł

2.

REMI-B sp.j

20.841,26 zł

3.

Zakład Poligraficzny "Dziamski - Gryska"

13.859,20 zł

4.

BETMOR - POLIGRAFIA s. c.

14.609,50 zł

5.

 BASKAT s. c

21.459,80 zł

6.

Zakład Poligraficzno - Wydawniczy "REPRODRUK"

39.259,60 zł

Firma Zakład Poligraficzno - Wydawniczy "REPRODRUK" została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wykazu zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat nie załączono minimum 2 referencji. Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 3.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-10 14:25
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 11:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8009
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 11:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05