BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1487/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 kwietnia 2006r.
 

  

w sprawie: Zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.

 

  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. W postępowaniu na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 zatwierdzić wybór oferty firmy "LECHBUD" Leszek Jakubowski z siedzibą w Mosinie, ul.Strzelecka 78, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 2.141.770,72 zł brutto.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc 

 

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodemizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 złożono 9 ofert: 

 

Nr

Nazwa firmy

Cena brutto

oferty

  

 

 

1

"Ekokaloria- Nowak" sp. j.

 

2.542.840,58 zł

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Bolesław Spochacz

2.679.676,17 zł

3

"LEPIKO" sp. z o. o.

2.709.442,26 zł

4

P.P.UH. "AGROBEX" sp. z o. o.

2.855.962,37 zł

5

Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski

2.069.022,51 zł

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EURO - BUD"

2.240.553,38 zł

7

Przedsiębiorstwo "BEGIER"

2.614.189,42 zł

8

Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET'

2.599.528,79 zł

9

Przedsiębiorstwo Budowlane "LECHBUD"

2.141.770,72 zł

 

 

Oferta firmy "LEPIKO" sp. z o. o. została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wyceniono malowania elewacji farbą sylikonową - odpowiedź na zapytanie Oferenta z dnia 02.03.2006 r. (wartość 35.000,00 zł). Oferta firmy P.P.U.H. "AGROBEX" sp. z o. o. została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Różnice w przedmiarze, stołówka c. o. - poz. 10-19 - inne niż w przedmiarze inwestorskim. Oferta firmy Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "POMET" została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie wyceniono malowania elewacji farbą sylikonową - odpowiedź na zapytania Oferenta z dnia 02.03.2006 r. (wartość 35.000,00 zł) oraz brak montażu rur spustowych 99,4 m w INTERNACIE (wartość 7.000,00 zł). Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EURO - BUD" zostało wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie złożono dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał w SIWZ, aby wykaz zawierał wszystkie osoby przeznaczone do realizacji zamówienia. W złożonym wykazie uwzględniono tylko kierowników budowy w poszczególnych branżach. Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004  r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ nie złożono dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymagał w SIWZ, aby wykaz zawierał wszystkie osoby przeznaczone do realizacji zamówienia. W złożonym wykazie uwzględniono tylko kierowników budowy w poszczególnych branżach. Przedsiębiorstwo "BEGIER" zostało wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późno zm.) ponieważ wadium złożono na okres 59 dni, a okres związania z ofertą wynosi 60dni. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Bolesław Spochacz zostało wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ wadium złożono na okres 59 dni, a okres związania z ofertą wynosi 60 dni. Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 9.

 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-11 11:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 11:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8417
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 11:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-21 15:01