BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1374/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 lutego 2006r.

 

w sprawie: zlecenia wykonania ekspertyzy kominiarskiej pomieszczeń w budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, oddanych do wyłącznego korzystania Powiatowi Poznańskiemu w ramach nabytego udziału we współwłasności w/w nieruchomości (dotyczy V i VI pietra oraz części parteru) Spółdzielni Pracy Kominiarzy, Zakład nr 1, ul. Półwiejska 9, Poznań.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zlecenie Spółdzielni Pracy Kominiarzy - Zakład nr 1 w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 9 prac, polegających na sprawdzeniu przewodów kominowych i podłączeń oraz wydaniu opinii - ekspertyzy kominiarskiej pomieszczeń w budynku w Poznaniu przy ulicy Zielonej 8, oddanych do wyłącznego korzystania Powiatowi Poznańskiemu w ramach nabytego udziału we współwłasności w/w nieruchomości (dotyczy V i VI pietra oraz części parteru).
2. Koszt wykonania usługi ustala się w wysokości 3.000,00 zł brutto /słownie: trzy tysiące złotych 00/100 ).
3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1 Uchwały, zostało zawarte na podstawie art. 4 pkt 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:
W związku z remontem, który ma zostać przeprowadzony w pomieszczeniach budynku przy ulicy Zielonej 8 w Poznaniu, oddanych do wyłącznego korzystania Powiatowi Poznańskiemu w ramach nabytego udziału we współwłasności w/w nieruchomości, należy przeprowadzić ekspertyzę kominiarską. W/w budynek posiada przewody wentylacji grawitacyjnej. Ze względu na prowadzone w minionych latach zmiany w zagospodarowaniu pomieszczeń, zakryciu uległy podłączenia do przewodów na poszczególnych kondygnacjach. Chcąc wykorzystać istniejące otwory, należy wykonać w/w ekspertyzę kominiarską. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy - Zakład nr 1 w Poznaniu przy ulicy Półwiejskiej 9 w ubiegłych latach wykonywała przeglądy kominiarskie na tym obiekcie, dlatego zasadnym jest w/w Spółdzielni zlecić te prace. Wartość zlecenia ustala się na kwotę 3.000,00 zł brutto (sł. trzy tysiące złotych 00/100).
W/w prace zostaną wykonane w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-12 08:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 14:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5193
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-03-26 14:42
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-28 15:26