BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1496/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 kwietnia  2006r. 
 

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez wsparcie finansowe Międzynarodowego Festynu Integracyjnego „Dzieci-dzieciom”.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 § 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 3000 zł brutto (trzy tysiące złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez wsparcie finansowe Międzynarodowego Festynu Integracyjnego „Dzieci-dzieciom”. 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 750 rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocjii Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta -Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc 

Uzasadnienie:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Poznań - Grunwald od sześciu lat organizuje festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza ma charakter integracyjny. Jej uczestnikami są dzieci niepełnosprawne z poznańskich i wielkopolskich szkół specjalnych oraz z sąsiednich państw - Niemiec, Rosji, Litwy, Słowacji i Czech. Wspólna zabawa w formie rekreacji ruchowej i realizacji zadań dydaktycznych, służyć ma wzajemnemu poznaniu się dzieci i wyzwoleniu ich potencjału sprawnościowego i intelektualnego. Celem festynu jest dostarczenie dzieciom radości i uśmiechu. Przy okazji możliwe będzie również nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, które na co dzień zajmują się dziećmi pełno- i niepełnosprawnymi.
Powiat poznański wspiera inicjatywy przynoszące pożytek dzieciom, zwłaszcza poszkodowanym przez los. Udział w przygotowaniu imprezy stanowi okazję do realizowania zadań z zakresu promocji. Organizatorzy zapewniają sponsorowi reklamę, poprzez umieszczenie logo powiatu poznańskiego na plakatach informujących o festynie. W jego trakcie eksponowany będzie również baner promocyjny powiatu. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za zasadne. 

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-14 12:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 13:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7449
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 13:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-18 15:19