BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA NR 1476/2006  

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2006r.

 

 

w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006
 

  

Na podstawie art. 185 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 3 ust. 5 i § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077, ze zmianą z roku 2002, Dz. U. nr 12, poz. 113) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

 § 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2006 przyjmując jako podstawę tego planu kwotę dotacji przyznaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 7.500.844zł (zgodnie z załącznikiem nr l) i ustala:1l. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.500.844zł (zgodnie z załącznikiem nr 2), w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.411.605zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.867.039zł,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 222.200zł,

2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.417.000zł (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

 

 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

 

 

Starosta: Jan Grabkowski

Wicestarosta: Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu: Ewa Dalc 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-18 12:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 09:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3533
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 09:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-12 12:42