BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1507/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na odnowienie oznakowania Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania.
­­Uchwala Nr 1508/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
upoważnienia i powierzenia Panu Przemysławowi Jankiewiczowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia pn. "Pracownia symulacyjna do nauki zawodu monter mechanik"
Uchwała Nr 1509/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
ustalenia składników wynagrodzenia Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy Panu Bogusławowi Balczyńskiemu.
Uchwała Nr 1510/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 Uchwała Nr 1512/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 kwietnia 2006r.

 

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla uczestników Rejonowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców w Murowanej Goślinie.

Banery