BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1507/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na odnowienie oznakowania Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania.
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 42 ust.1, art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na odnowienie oznakowania Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania.

2. Odnowienie oznakowania Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania, nastąpi w miesiącach od czerwca do października 2006 roku.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 630, rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

Starosta - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta - p. Tomasz Łubiński

  

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 30 marca 2006 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Poznański, zwróciło się z prośbą o dofinansowanie odnowienia oznakowania Pierścienia Rowerowego dookoła Poznania. Pierścień dookoła Poznania to oznakowany szlak rowerowy o długości 173 kilometrów. Stanowi wspaniałą propozycję dla amatorów wycieczek rowerowych, którzy wspierając się oznaczeniami i rowerowym przewodnikiem mogą zapoznać się z okolicami Poznania. Szlak cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu, którzy w ramach wytyczonych tras zwiedzają zabytki i odpoczywają na łonie przyrody. Dobre oznaczenie trasy pozwala na ominięcie innych ruchliwych dróg. Pierścień nie przekracza granic powiatu poznańskiego. Łączy najważniejsze ciekawostki krajoznawczo architektoniczne i przyrodnicze. Szlak przebiega m.in. przez Wielkopolski Park Narodowy, Parki Krajobrazowe - Puszcza Zielonka, Promno i Rogaliński Park Krajobrazowy oraz przez najbardziej interesujące miejscowości w powiecie poznańskim .Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 20.000 zł, pozostałą kwotę pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-24 12:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 14:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5466
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-09 14:34
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44