BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1515/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdu zawodniczek Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących w Poznaniu na Mistrzostwa Europy Głuchych w Pływaniu.
Uchwała Nr 1516/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na współorganizację Wielkopolskich Spotkań z Książką, Prasą, Radiem i Telewizją pn. "Majówka z ksiązką" w Poznaniu.
Uchwała Nr 1518/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na organizację zawodów.
Uchwała Nr 1519/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z organizacją Konkursu Matematycznego przeprowadzonego przez Szkołę Podstawową w Suchym Lesie.
Uchwała Nr 1520/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
­Uchwała Nr 1521/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia.24 kwietnia 2006r.
 
w sprawie: 1.
Uchylenia Uchwały nr 1487/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 3.04.06 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2. 2.Zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.
Uchwała Nr 1522/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Poznańskiemu nieruchomości położonej w Lusowie, gmina Tarnowo Podgórne, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Lusowo, ark. mapy 1, działka nr 267/1 o pow. 1385 m?
Uchwała Nr 1524/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie:
przyznania środków na zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Rokietnicy.
Uchwała Nr 1525/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 24 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 800 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla zawodników biorących udział w zawodach karate dzieci i młodzieży organizowanych przez Kostrzyński Klub Karate ?Do Shotokan?.
Uchwała Nr 1526/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 3000 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup pucharów dla uczestników rozgrywek mistrzostw powiatu prowadzonych przez Szkolne Zrzeszenie Sportowe Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1527/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez współorganizację Regionalnych Zawodów Konnych o Błękitną Wstęgę Wielkopolski.
Uchwała Nr 1528/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 761/04 z dnia 8.11.2004 w sprawie zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego EFS w Powiecie Poznańskim.
Uchwała Nr 1529/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie:
1.Przeprowadzenia II postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.
­Uchwała Nr 1530/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji jubileuszu 35-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu.

Banery