BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

­UCHWAŁA Nr 1530/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji jubileuszu 35-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 1.000,00 zł (słownie tysiąc złotych) na dofinansowanie organizacji jubileuszu 35-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.

 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 851 (rozdział 85149) budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dale.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

  

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 15.03.2006 r. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie organizacji jubileusz 35-lecia działalności Klubu.

Klub zrzesza 524 członków i wolontariuszy, którzy oddają honorowo ok. 2500 litrów rocznie krwi ratując życie i zdrowie setkom chorych i poszkodowanych. Ponadto członkowie Klubu poza systematycznym oddawaniem krwi organizują i uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych m.in. zbiórka słodyczy i żywności dla dzieci w szpitalach i z rodzin najuboższych, zbiórka zabawek i artykułów szkolnych dla dzieci hospitalizowanych, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Gwiazdki, Zajączka, "tramwajady" itp.

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanowił wesprzeć organizację ww. jubileuszu kwotą 1000 zł. Środki będą wydatkowane z rozdziału 85149 "Programy polityki zdrowotnej" i przeznaczone na zakup nagród rzeczowych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-26 09:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-13 14:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10939
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-13 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 10:05