BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1521/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie:1. Uchylenia Uchwały nr 1487/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 3.04.06 r. w sprawie zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 2.Zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Uchylić Uchwałę nr 1487/2006 Zarządu Powiatu z dnia 3. 04. 06 r. zatwierdzenia wyników przetargu nieograniczonego Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2.

 

§ 2. W postępowaniu na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2 zatwierdzić wybór oferty przedsiębiorstwa EKOKALORIA - Nowak sp. j. z siedzibą w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 9, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 2.542.840,58 zł brutto.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Starosta  - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:
W wyniku wniesionego protestu przez przedsiębiorcę EKOKALORIA - Nowak sp. j. komisja przetargowa dokonała powtórzenia czynności sprawdzenia i oceny dwóch ważnych ofert:

 

1) przedsiębiorstwa EKOKALORIA - Nowak sp. j.

2) przedsiębiorstwa LECHBUD Leszek Jakubowski.

W ofercie przedsiębiorstwa LECHBUD Leszek Jakubowski stwierdzono następujące braki:

1) w kosztorysie ofertowym brak wyceny ciepłomierza do mieszkań (pismo WA 3432/5-4/06 z dnia 21.02.06, pytanie nr 21 cyt. pisma);

2) w kosztorysie ofertowym brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu szatki podtynkowej (pismo WA 3432/5-4/06 z dnia 21.02.06, pytanie nr 37 cyt. pisma).

Oferta przedsiębiorstwa LECHBUD Leszek Jakubowski z siedzibą w Mosinie ul. Strzelecka 78 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Komisja przetargowa wnioskuje o wybór przedsiębiorstwa EKOKALORIA - Nowak sp. j. w postępowaniu na termomodemizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2. 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-29 14:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-13 14:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10910
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-13 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46