BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1515/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2006r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdu zawodniczek Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących w Poznaniu na Mistrzostwa Europy Głuchych w Pływaniu.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 8, art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 42 ust.1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:


§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 2.000 zł (słownie: dwatysiącezłotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu zawodniczek Uczniowskiego
Międzyszkolnego Klubu Sportowego Niesłyszących w Poznaniu:

- Weroniki Kalemby (1.000 zł),
- Karoliny Wawrzyniak (1.000 zł)

na Mistrzostwa Europy Głuchych w Pływaniu.

2. Mistrzostwa, odbędą się w Salonikach w Grecji w dniach od 19 do 24 czerwca 2006 roku.


§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 926, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 29 marca 2006 roku Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących w Poznaniu, zwrócił się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu Weroniki Kalemby oraz Karoliny Wawrzyniak na Mistrzostwa Europy Głuchych w Pływaniu.

Obie zawodniczki są mieszkankami powiatu poznańskiego (Kostrzyna i Dobieżyna). Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ tylko siedem osób zakwalifikowało się do Kadry Polski Głuchych w Pływaniu. Mistrzostwa Europy Głuchych w Pływaniu, odbędą się w Salonikach w Grecji w dniach od 19 do 24 czerwca 2006 roku. Dla młodych zawodniczek jest to duża szansa na zdobycie nowych doświadczeń na arenie międzynarodowej, tym bardziej, że odniosły już sukcesy w kraju m.in. na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej we Wrocławiu (2005 r.) Polski Związek Sportowy Głuchych nie jest w stanie pokryć kosztów pobytu oraz przejazdu, który dla jednej zawodniczki wynosi 7.500 zł. Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-16 14:17
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-09 14:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10905
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-13 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44