BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1528/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2006r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 761/04 z dnia 8.11.2004 w sprawie zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego EFS w Powiecie Poznańskim.

 

 

Na podstawie §3 pkt 3 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku akademickim 2004/2005 stanowiącego załącznik do uchwały nr XX/175/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 2004 w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego, zmienionej uchwałą XXI/196/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004, Zarząd Powiatu Poznańskiego ustala, co następuje:

 

§ 1. Na liście studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 761/04 w miejsce Pani Żanety Kacza, studentki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Akademii Rolniczej w Poznaniu zam. w ………………..* wprowadza się Panią Barbarę Krawczyńską - studentkę kierunku Ekonomii Akademii Rolniczej w Poznaniu zam. w ……………………*.

 

§ 2.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała sankcjonuje odręczną poprawkę wprowadzającą na listę stypendystów p. Barbarę Krawczyńską w miejsce p. Żanety Kacza. Dochód zadeklarowany przez p. Barbarę Krawczyńską we wniosku o przyznanie stypendium jest niższy od dochodu zadeklarowanego przez p. Żanetę Kacza. Tym samym p. Krawczyńska zostaje dopuszczona do udziału w programie stypendialnym, którego głównym kryterium kwalifikacji jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie wykazana w oświadczeniu o dochodach.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

 

*Wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-19 13:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-13 14:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10915
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-13 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35