BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

  ŚRODOWISKO


Poznań,  7.02.2018 r.

WŚ.6233.127.2017.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2017 r.,  poz. 1405 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.127.2017.IX z 26.01.2018 r. – zezwolenia  na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego w Głuchowie przy ul. Komornickiej 39 na działce o numerze ewidencyjnym: 404/1, gm. Komorniki, udzielonego Panu Marku Chudziakowi prowadzącemu działalność pod nazwą WEGMAR Marek Chudziak, ul. Komornicka 39 Głuchowo, 62-052 Komorniki.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

 

Sprawę prowadzi:

Patrycja Spodzieja-Zielony

tel. (61) 8410 551

  • opublikował: Agata Sibila
    data publikacji: 2018-02-14 09:00

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 26745 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-02-14 09:00 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-03-19 16:26
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.