BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

  ŚRODOWISKO


Poznań,  26.04.2018 r.

WŚ.6233.12.2018.I                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2017 r., poz. 1405 ze zm.)

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.12.2018.I z dnia 24 kwietnia 2018 r. – zezwolenia na zbieranie odpadów, na terenie zakładu zlokalizowanego przy  ul. Transportowej 1 w Garbach na części działki nr ew. 435/2, obręb Garby, gmina Swarzędz, podmiotowi ERGE-MET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Grabus

tel. (61) 8410 509

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2018-04-27 09:35

 Poznań,  26.04.2018 r.

WŚ.6222.23.2017.XIV                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

S T A R O S T A   P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.23.2017.XIV z 24.04.2018 r. – zmieniającej pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego znak: SR.II-8.6600-16/06 z dnia 30.04.2007 r., zmienione decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak: DSR-II-1.7222.34.2012 z dnia 19.02.2014 r., decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.7.2014.XIV z dnia 09.10.2014 r. oraz decyzją Starosty Poznańskiego znak: WŚ.6222.19.2014.XIV z dnia 05.12.2014 r., na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, eksploatowanej na terenie zakładu w  Dopiewie przy ul. Wyzwolenia 34/36.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

Sprawę prowadzi:
Dominik Olejniczak, kierownik Referatu
tel. (61) 8410 541

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2018-04-27 09:33

Poznań,  26.04.2018 r.

WŚ.6222.33.2017.VII                                                                                                  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 218 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

S T A R O S T A   P O Z N A Ń S K I

p o d a j e  d o  p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6222.33.2017.VII z 25.04.2018 r. – zmieniającej pozwolenie integrowane wydane przez Starostę Poznańskiego decyzją z 10.04.2008 r. znak: WŚ.II.7644-01/07 ze zm., na prowadzenie instalacji do uboju trzody chlewnej, instalacji do przetwórstwa mięsa wieprzowego i wołowego oraz instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanych na terenie zakładu w miejscowości Robakowo, przy ul. Poznańskiej 14, gm. Kórnik.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207A lub na stronie internetowej http://www.bip.powiat.poznan.pl/ w zakładce Środowisko – Pozwolenia zintegrowane.

 

 

Sprawę prowadzi:
Anna Orczewska, zastępca dyrektora wydziału
tel. 061 8410 578

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2018-04-27 09:29

Poznań,  7.02.2018 r.

WŚ.6233.127.2017.IX                                                                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z 3 października 2016r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  2017 r.,  poz. 1405 ze zm.),

S T A R O S T A    P O Z N A Ń S K I

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

informację o wydaniu decyzji WŚ.6233.127.2017.IX z 26.01.2018 r. – zezwolenia  na zbieranie odpadów na terenie zakładu zlokalizowanego w Głuchowie przy ul. Komornickiej 39 na działce o numerze ewidencyjnym: 404/1, gm. Komorniki, udzielonego Panu Marku Chudziakowi prowadzącemu działalność pod nazwą WEGMAR Marek Chudziak, ul. Komornicka 39 Głuchowo, 62-052 Komorniki.

Podstawowe dane o decyzji zamieszczone są w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 207.

 

 

Sprawę prowadzi:

Patrycja Spodzieja-Zielony

tel. (61) 8410 551

 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2018-02-14 09:00

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 27155 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-04-27 09:35 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-06-22 10:36
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.