BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1532/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie:
powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1533/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników prac komisji konkursu "Strażak Roku Powiatu Poznańskiego".
Uchwała Nr 1534/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
wyboru Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego "Gawroński i Spółka" SAGA Brokers s. c. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego, mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.
Uchwała Nr 1535/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dzierżawę fabrycznie nowych kserokopiarek na okres 36 miesięcy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-22 12:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-14 08:37
­
Uchwała Nr 1536/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1000 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród rzeczowych dla finalistów turniejów piłkarskich i siatkowych, które odbędą się podczas Rodzinnego Festynu Parafialnego organizowanego przez Parafię Rzymsko-­Katolicką. p. w. Św. Maksymiliana Kolbego w Luboniu.
Uchwała Nr 1537/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Obiegu Kluczy w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1538/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie:
 wydatkowania kwoty do 1 000 zł brutto na partycypowanie w kosztach uczestnictwa reprezentacji powiatu poznańskiego w wojewódzkich zawodach sprawnościowych drużyn ratownictwa ogólnego obrony cywilnej.
Uchwała Nr 1539/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 1540/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 870 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla zawodników biorących udział w rozgrywkach ligowych w Turniejach Wiosny.
Uchwała Nr 1541/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 600 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla zawodników biorących udział w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w deblach i mikście tenisa stołowego.
Uchwała Nr 1542/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006
Załączniki do Uchwały Nr 1542/2006

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-04 09:10
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-14 08:40

Banery