BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1541/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2006r. 

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 600 zł na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla zawodników biorących udział w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w deblach i mikście tenisa stołowego.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje: 

 § 1. Przyznaje się kwotę 600 zł (słownie: sześćset złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez zakup nagród dla zawodników biorących udział w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w deblach i mikście tenisa stołowego.

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 750 (rozdział 75075, § 4210 ) budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Rady.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc
 
 

Uzasadnienie:

W dniu 24 kwietnia 2006 r. w Radzewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w tenisie stołowym. Zawodnicy rywalizowali w : deblu mężczyzn, deblu kobiet i mikście. Przekazanie stosownych nagród na odbywające się na terenie powiatu poznańskiego zawody, w których wystąpią również zawodnicy z powiatu, jest więc uzasadnione. Zawody te stanowią okazję do promowania powiatu poznańskiego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-05-24 08:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-14 11:15

Banery