BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1532/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2006r.

 

w sprawie: powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz § 3 pkt 1 i 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów w szkołach publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Panią Marię Juszczak oraz Pana Waldemara Szymańskiego na Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych z przygotowania zawodowego absolwentów szkół dla dorosłych.

 

§ 2. Członków komisji egzaminacyjnych powołuje Przewodniczący Komisji.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi zespołu Edukacji.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski       

Wicestarosta - Tomasz Łubiński     

Członek Zarządu - Ewa Dalc                  

  

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 załącznika Nr 1 do Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.W związku z powyższym powołanie Pani Marii Juszczak i Pana Waldemara Szymańskiego uznaję za zasadne.

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-12 10:24
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-13 15:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7099
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-14 11:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05