BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1543/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 maja 2006r.
 
w sprawie:
1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę radiowozu dla Komendy Miejskiej policji w Poznaniu. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-14 14:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 09:35

Uchwała Nr 1544/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 maja 2006r.
 
w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez współorganizację wyścigu rowerowego Bike Maraton 2006
Uchwała Nr 1545/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 maja 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, zestawów edukacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z możliwością składania ofert częściowych (IV części).

Banery