BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1545/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 8 maja 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, zestawów edukacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z możliwością składania ofert częściowych (IV części).

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 § 1. Unieważnić postępowanie w części I (pomoce dydaktyczne brajlowskie) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

§ 2. Zatwierdzić wybór w części II (pomoce dydaktyczne oraz oprzyrządowanie do pracowni przedmiotowych) przedsiębiorstwa ALTIX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chlubna 88, które zaoferowało realizację zadania za cenę 88.161,21 zł brutto.

  

§ 3. Unieważnić postępowanie w części III (zestawy edukacyjne dla nauczania początkowego) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt l ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

§ 4. Unieważnić postępowanie w części IV (sprzęt rehabilitacyjny) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, zestawów edukacyjnych i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z możliwością składania ofert częściowych (IV części) złożono następujące oferty:

 

Oferta nr/nazwa

Cena część I

Cena część II

Cena część III

Cena część IV

1/

98.625,50 zł

88.161,21 zł

brak

brak

ALTIX sp. z o. o.

brutto

brutto

 

 

2/

brak

brak

brak

42.715,64 zł

PIERRON

 

 

 

brutto

 

Komisja przetargowa w części I (pomoce dydaktyczne brajlowskie) wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia w części I zamawiający zarezerwował kwotę w wysokości 21.600,00 zł brutto.

Komisja przetargowa w części III (zestawy edukacyjne dla nauczania początkowego) wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

 

Komisja przetargowa w części IV (sprzęt rehabilitacyjny) wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na realizację zamówienia w części IV zamawiający zarezerwował kwotę w wysokości 28.000,00 zł brutto.

Komisji przetargowa w części II wnioskuje o wybór oferty nr 1 za cenę brutto 88.161,21 zł.

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksandra Waszak

 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-26 09:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-15 08:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3608
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-15 08:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:22