BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1547/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na współorganizację VII Przeglądu Małych Form Teatralnych w Robakowie.
Uchwała nr 1549/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników prac komisji konkursu "Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego".
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-19 13:40
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 10:21
Uchwała Nr 1551/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.

w sprawie:
 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację sprzętu i aparatury medycznej do NZOZ ?Szpital w Puszczykowie? sp. z o. o. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-07-03 11:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-11-17 10:28

Uchwała Nr 1552/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na promocję powiatu poznańskiego poprzez organizację festynu z okazji Dnia Dziecka i koncertu Arki Noego
Uchwała Nr 1553/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych domków szeregowych w Lisówkach.
Uchwała Nr 1554/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji budynków szpitala w Puszczykowie.
Uchwała 1556/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Włodzimierzem Banachem prowadzącym działalność gospodarczą nad firmą Usługowy Zakład Wielobranżowy "LuNa" z siedzibą w Zbąszyniu przy ulicy 17 Stycznia nr 22, na wykonanie budowlanej dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji istniejących pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
Uchwała Nr 1557/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na koszty związane z organizacją I Wiosennego Festiwalu Piosenki Małolatów.
Uchwała Nr 1558/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę kołder, poduszek, pościeli i narzut dla potrzeb Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 1559/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 1560/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorstwem "Begier" Henryk Begier i Synowie Spółka Jawna z siedzibą w Jelonku, ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las, NIP 787-00-06-220, na wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia dodatkowego do umowy WA 3432/30/2005 z dnia 10 października 2005 r.
Uchwała Nr 1561/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu turystycznego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach.
Uchwała 1562/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 maja 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie organizacji wycieczki autokarowej organizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Banery