BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1564/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 18 maja 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla uczestników Rajdu turystycznego pod hasłem „Studenci Dzieciom”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8, art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 42 ust.1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) na zakup nagród dla uczestników Rajdu turystycznego pod hasłem „Studenci Dzieciom”.
2. Rajd odbędzie się dnia 20 maja 2006 roku z metą przy Domu Dziecka przy ulicy Pamiątkowej w Poznaniu.

§ 2 Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 630, rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Tomasz Łubiński
Członek Zarządu - Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:
W dniu 20 maja 2006 roku odbędzie się Rajd turystyczny pod hasłem „Studenci Dzieciom”.Studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przygotowują imprezę dla dzieci szczególnie doświadczonych przez życie, które przebywają w domach dziecka m.in. z powiatu poznańskiego.Podczas imprezy zorganizowane będą liczne zabawy, konkursy toczone w duchu sportowej rywalizacji. Celem imprezy jest propagowanie idei rozwoju turystyki i sportowego trybu życia, a uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich sportowych możliwości.          
Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-06 08:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-15 10:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2823
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-15 10:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56