BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1578/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2006r.

 

 

w sprawie:

1. Uchylenia Uchwały Nr 1559/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 15.05.06 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w zakresie dotyczącym odrzucenia oferty DGM Computers.

2. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ l

. Uchylić Uchwałę Nr 1559/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 15.05.06 w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach w zakresie dotyczącym odrzucenia oferty DGM Computers.

 

§ 2

. Zatwierdzić wybór przedsiębiorstwa ALTIX sp. z o.o. ul. Chlubna 88, Warszawa, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaoferowała realizacje zadania za cenę 156.094,58 zł brutto.

 

§ 3

. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 4

. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członkowie Zarządu: Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:

W wyniku wniesionego protestu przez firmę DGM Computers komisja przetargowa dokonała powtórzenia czynności w zakresie sprawdzenia i oceny złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena brutto

1

KBN TECHNOLOGIE

133.893,32 zł

 

INFORMATYCZNE

 

2

ALTIX

156.094,58 zł

3

DGM COMPUTERS

157.397,58 zł

4

VOBlS COMPUTER

211.562,64 zł

 

Załączone do protestu postanowienie urzędu skarbowego potwierdziło zastosowanie prawidłowej stawki VAT przez DGMN Computers. W związku z powyższym oferta tego przedsiębiorstwa nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 2.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-06-22 08:22
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-17 10:05

« wstecz

Banery