BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1565/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2006r.

 

 

w sprawie: wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i internatów niepublicznych w roku 2006.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 90 ust. 2a, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572,ze zmianami). Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2006 w wysokości :

-         263 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego,

-         80 zł na jednego ucznia szkoły zawodowej dla dorosłych,

-         49 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 

§ 2

. Internaty przy szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w roku budżetowym 2005 w wysokości 243 zł miesięcznie na jednego ucznia.

 

§ 3

. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Edukacji.
 

§ 4

. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.

 

Starosta              -   Jan Grabkowski                                

Wicestarosta        -   Tomasz Łubiński                              

Członek Zarządu  -   Ewa Dalc  

                                          

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty , szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia  danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat.  Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50 % wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.

Internaty niepubliczne otrzymują z budżetu Powiatu dotację równą średnim wydatkom bieżącym, ponoszonym na jednego wychowanka internatu szkoły publicznej.

 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz  Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-06-22 12:22
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-06-17 10:03

« wstecz

Banery