BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1572/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2006r.

 

w sprawie:

nieodpłatnego przekazania mebli dla:

1) Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,

2) Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o.  „Szpital w Puszczykowie”.

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik m 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz.633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1.

Nieodpłatnie przekazać meble dla:

- Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - 24 sztuk:

- Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej sp. z o. o. „Szpital w Puszczykowie” 73 sztuk zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Meble będące przedmiotem przekazania zostały w 100% zamortyzowane i posiadają wartość księgową netto równą 0.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-06-27 08:52
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 13:09

« wstecz

Banery