BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1569/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na nagrody i poczęstunek dla uczestników VI Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy”.

 

 

Na podstawie  art.32 ust.2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 ze zm.)Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

. 1. Przeznacza się środki finansowe w wysokości 800 zł brutto  (słownie: osiemset złotych) na pokrycie kosztów zakupu nagród oraz poczęstunku dla uczestników VI Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy”. 2. Konkurs odbędzie się w dniu 25 maja 2006 roku w Gimnazjum Nr 1 w Murowanej Goślinie.

 

§ 2

. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu- dział 921 (92195) – kultura.

 

§ 3

. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4

. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta -  Jan Grabkowski       

Wicestarosta -  Tomasz Łubiński     

Członek Zarządu -  Ewa Dalc                  

 

 

Uzasadnienie

:

Pismem z dnia 17 maja 2006 roku, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie zwróciło się z prośbą o pomoc w organizacji VI Konkursu Czytelniczego „Mól książkowy”. Konkurs odbędzie się w dniu 25 maja 2006 roku, w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie. Do udziału w nim zgłosiły się gimnazja z Chludowa, Obornik, Pobiedzisk, Koziegłów, Bolechowa, Kórnika, Mosiny oraz Murowanej Gośliny.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie książkom, których ekranizacje zawładnęły wyobraźnią młodzieży, a specjalnym gościem spotkania będzie aktor Teatru Polskiego w Poznaniu. „Mól książkowy” jest organizowanym cyklicznie  od sześciu lat wydarzeniem kulturalnym, które na stale wpisało się do kalendarza powiatowych imprez kulturalnych. Konkurs ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do poznania nowych pozycji czytelniczych spoza kanonu lektur. Powiat poznański ufunduje nagrody dla uczestników oraz pokryje koszty wykonania i druku plakatów, programów i butonów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-06-27 10:30
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 13:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9412
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-06-17 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23