BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1577/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

Z dnia 22 maja 2006r.

 

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty do 1.500,00 brutto zł na pokrycie kosztów zakupu 3 pierwszych nagród dla załóg startujących w II Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym „RATOWNICTWO - 2006”.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

. Przeznacza się kwotę do 1.500,00 złotych brutto (słownie : tysiąc pięćset złotych brutto) na pokrycie kosztów zakupu 3 pierwszych nagród dla załóg startujących w II Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym „RATOWNICTWO 2006”.

 

§ 2

. Realizacja zadania określonego w § 1 uchwały nastąpi z rozdziału 75020 budżetu powiatu ze środków będących w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

§ 3

. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4

. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta  - Jan Grabkowski                              

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński                    

Członek Zarządu - Ewa Dalc                   

 

 

Uzasadnienie:

Celem II  Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym jest podnoszenie wiedzy, wprowadzanie nowych rozwiązań i zdobywanie doświadczenia przez osoby, od których zależy zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu.

W tym roku zawody odbywają się na terenie trzech gmin powiatu poznańskiego:

Czerwonaka, Murowanej Gośliny i Suchego Lasu. Udział w mistrzostwach zgłosiło 18 załóg z województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Przekazanie funduszy na zakup 3 pierwszych nagród dla załóg startujących w zawodach to doskonała okazja, by wspomóc ważną i potrzebną inicjatywę, a jednocześnie szansa promocji powiatu poznańskiego. Dlatego też przeznaczenie kwoty do 1.500,00 złotych brutto na w/w przedsięwzięcie wydaje się zasadne.

Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-06-27 10:40
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 13:43

« wstecz

Banery