BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1567/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2006r.

 

 

w sprawie:

nieodpłatnego przekazania kserokopiarek dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z o.o. „Szpital w Puszczykowie”.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz.633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. 1. Nieodpłatnie przekazać 3 kserokopiarki dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej spółka z o.o „Szpital w Puszczykowie”.

2. Kserokopiarki będące przedmiotem nieodpłatnego przekazania zostały w 100 % zamortyzowane, posiadają wartość księgową netto równą 0.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:

Nieodpłatnym przekazaniem objęte są poniżej wymienione 3 kserokopiarki firmy Canon, które w 100 % zostały zamortyzowane

Nazwa przedmiotu

Nr inwentarzowy

 

Kserokopiarka Canon NP. 6317

8/80/803-2/10

Kserokopiarka Canon NP. 6317

8/80/803-2/11

Kserokopiarka Canon NP. 6216

VIII/8032/3

 

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sp z o.o. „Szpital w Puszczykowie” nie posiada tych urządzeń w wystarczającej ilości, w związku z powyższym przekazanie temu podmiotowi jest ze wszech miar zasadne.

 

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-07-17 10:49
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 12:58

« wstecz

Banery