BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1575/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 maja 2006r.

 

 

w sprawie:­

wyrażenia zgody na zmianę umowy WA 3432/21/05 zawartej w dniu 22 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski w części dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na "Budowie Hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkól Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżynskiego 5a - III Etap".

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999r (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zmianę umowy WA 3432/21/05 zawartej w dniu 22 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Przedsiębiorcą Janem Popławskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Remontowo - Produkcyjny Jan Popławski w część dotyczącej przesunięcia terminu zakończenia robót budowlanych polegających na "Budowie Hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os.  Mielżynskiego 5a - III Etap".

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy WA 3432/21/05 ustala się na dzień 31 lipca 2006 r.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Remontów.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta -  Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową nr WA 3432/21/05 z dnia 22 września 2005 r., trwa budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Prace te wykonuje Zakład Remontowo - Produkcyjny Budownictwa Jan Popławski. Ze względu na bardzo ostrą zimę, przez okres dwóch miesięcy, roboty wstrzymano lub można je było wykonywać tylko w ograniczonym zakresie. Jednocześnie, na wniosek Dyrektora Szkoły, zwiększono zakres prac o pomieszczenie siłowni na piętrze, przy zapleczu hali sportowej. W związku z powyższym zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2006 r.

 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-10-17 08:21
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-03 13:39

« wstecz

Banery