BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1597/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2006r. 

 

w sprawie : uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

 

Na podstawie  art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póżn. Zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin organizacyjny Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr 46/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu Ewie Dalc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski                
Członek Zarządu -     Ewa Dalc                      

Uzasadnienie:
Do Uchwały Nr 1597/2006 zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. Zm. ) organizację i zasady  funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalane przez Zarząd Powiatu. Ośrodek Wspomagania Rodziny w  Kobylnicy funkcjonuje w oparciu o uchwałę Nr XLIX/334/2002 Rady Powiatu z dnia 24 września 2002 r. w sprawie rozszerzenia działalności Domu Dziecka w Kobylnicy poprzez przekształcenie w Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. Od uchwalenia poprzedniego regulaminu organizacyjnego tj. od 3 lutego 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie wykonawcze – rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331). Nowy regulamin uwzględnia konieczność dostosowania placówki do nowych standardów  do końca bieżącego roku. W szczególności należy zwrócić uwagę na określoną w § 27 regulaminu organizację pracy placówki, gdzie uwzględnia się podział na 4 grupy koedukacyjno – wychowawcze : dwie 10-osobowe grupy socjalizacyjne dla dzieci w wieku 3-18 lat i dwie 10-osobowe grupy socjalizacyjne dla dzieci w wieku 3-13 lat. OWR  jest placówką wielofunkcyjną i spełnia założenia reformy systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzicielskiej. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-06-22 13:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-15 14:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9590
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21