BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1603/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2006r.

 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wnętrz budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.  Powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. Zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wnętrz budynku przy Ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

§ 2. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak – Przewodnicząca;

2) Anna Matuszak;

3) Adam Habryło;

4) Romuald Najdek;

5) Maria Pawlicka.

   

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Starosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu - Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-03 11:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 08:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9579
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14