BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1600/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2006r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz, U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik li 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

  

§ 1. W postępowaniu na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową zatwierdzić wybór oferty konsorcjum TOT AL Grupa Consultingowa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 80 i LTC sp. z o. o. z siedzibą w Wieluniu Ul. Narutowicza 2, które zaoferowała realizację zadania za kwotę 96.233,60 zł brutto.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

Starosta - Jan Grabkowski

 Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw, zwanego dalej „SEOD” wraz z niezbędną platformą systemową, bazodanową i sprzętową złożono 5 ofert:

   

Nr oferty

 

Nazwa firmy

 

Cena brutto

 

1

Newitech sp. z o.o.

99.430,00 zł

2

MIS S.A.

191.632,52 zł

3

MICOMP Systemy Komputerowe

99.918,64 zł

4

Rodan System

85.400,00 zł

5

TOTAL Grupa Consultingowa & L TC sp. z o. o.

96.233,60 zł

  

Przedsiębiorstwo RODAN SYSTEMS zostało wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Uzupełnienie złożone do oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, nie zostało podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji danego podmiotu.

Oferta przedsiębiorstwa MICOMP Systemy Komputerowe została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Proponowana licencja ABBY FIINE READER Professional 7.0 nie umożliwia ścisłej integracji technologii OCR z systemem obiegu dokumentów 

Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 5. 

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-10 11:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-15 15:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9867
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-26 15:02