BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1599/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2006r. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Swarzędzu.

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielko Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Zatwierdzić wybór przedsiębiorstwa "FAKTORIA" Firma Handlowa ul. Raszkowska 34, 63­400 Ostrów Wlkp., które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Swarzędzu, które zaoferowało realizację zadania za cenę 75.139,80 zł brutto.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu: Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w ZS Nr 1 w Swarzędzu złożono 6 ofert:

 

Nr oferty

Nazwa f'mny

Cena brutto

1

RAK GLAN SPORT

95,430,16zł

2

FAKTORIA

75.139,80 zł

3

JONEX SPORT

78.982,80 zł

4

SPEED SPORT

88.517,10 zł

5

BEST SPORT

76.103,60 zł

6

SODEX

78.080,00 zł

 

Przedsiębiorstwo nr 1 zostało wykluczone z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ do wykazu zrealizowanych dostaw nie dołączono minimum 2 dokumentów potwierdzających, iż dostawy zostały zrealizowane należycie. Oferta przedsiębiorstwa SODEX została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ do oferty nie dołączono szczegółowego wykazu oferowanego wyposażenia wraz z szczegółową kalkulacją cenową.

 

Komisja przetargowa wnioskuje o wybór oferty nr 2.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Aleksandra Waszak
 
Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-10 16:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-15 14:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9583
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14