BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1580/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.


w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na wyjazd i pobyt zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Bukowia” w Finale Mistrzostw Polski młodziczek w piłce ręcznej.
Uchwała Nr 1581/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.


w sprawie:
ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1582/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.


 w sprawie:
ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Luboniu.
Uchwała Nr 1583/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.
 

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosine ul. Topolowa2.
Uchwała Nr 1584/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.

w sprawie:
ogłoszenia konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie.
Uchwała Nr 1585/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.


w sprawie:
promocji powiatu poznańskiego poprzez przeznaczenie środków finansowych na organizację festynu „Piknik jak marzenie”
Uchwała Nr 1586/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Iwoną Szymkowiak prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „IWOPROJEKT” Pracownia Projektowo-Usługowa z siedzibą 62-020 Swarzędz, os. Cegielskiego 7, na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego” i „Termomodernizacja Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”.
­Uchwała Nr 1587/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.
 
w sprawie:
dofinansowania Warsztatów Młodych Florystów organizowanych przez Zespół Szkół w Rokietnicy.
Uchwała Nr 1588/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.

w sprawie:
dofinansowania organizacji Dnia Dziecka dla dzieci z terenów wiejskich gmin powiatu poznańskiego.
Uchwała Nr 1589/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 1.000 zł na zakup nagród dla finalistów zawodów strażackich zorganizowanych z okazji 80 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Goślinie.
Uchwała Nr 1590/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.
 
w sprawie:
dofinansowania V Pikniku Rodzinnego organizowanego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 1591/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 maja 2006r.
 
w sprawie:
dofinansowania organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka dla najuboższych dzieci z Lubonia.

Banery