BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1620/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2006r.

 

w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o. o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".

 

Na podstawie: § 2 i § 4 uchwały nr XIV /116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna zmienionej uchwałą nr XL/361/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ l. l. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o. o. z kwoty 15.475.000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 17.475.000 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) to jest o 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 2.000 (słownie: dwa tysiące) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika, wkładem pieniężnym.

2. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.475.000 złotych (słownie: siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i składa się z 17.475 (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

 

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 1 pochodzą z budżetu Powiatu (dział 851, rozdział 85195).

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-07-04 08:00
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-11 14:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3947
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-02-13 09:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22