BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1619/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na organizację i zakup nagród na I Powiatowe Mistrzostwa Lig Amatorskich w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8, art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 42 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 ze zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie do 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na organizację I Powiatowych Mistrzostw Lig Amatorskich w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego, poprzez zakup nagród oraz usług związanych z tą organizacją.

2. I Powiatowe Mistrzostwa Lig Amatorskich w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Poznańskiego odbędą się 25 czerwca 2006 roku w Murowanej Goślinie.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 926, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-07-04 08:43
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-11 13:58

« wstecz

Banery