BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1621/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 23 czerwca 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 10 000 złotych + 22% VAT na sfinansowanie albumu o Poznańskim Czerwcu' 56 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 10 000 zł + 22%VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 + 22%VAT) na sfinansowanie wydania albumu o Poznańskim Czerwcu' 56 roku.

 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

„Rozstrzelana nadzieja. Poznański Czerwiec 1956” to wydawnictwo powstałe w 50. rocznicę wystąpienia pracowników poznańskich zakładów przeciwko socjalistycznej władzy.

Rzesze mieszkańców naszego regionu zachowały w żywej pamięci wspomnienia tamtych, jakże dramatycznych i jednocześnie znaczących wydarzeń, które utorowały drogę do demokratycznej i niepodległej Polski. Opublikowane w albumie materiały uwieczniają bohaterów oraz katów poznańskiego zrywu, stanowiąc cenny materiał źródłowy, który pozwoli uczcić pamięć uczestników Wypadków Czerwcowych, a jednocześnie przyczyni się do rozpowszechniania wiedzy o ich przebiegu wśród młodszego pokolenia Wielkopolan.

Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

 

 

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2006-07-10 10:57
  • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-13 09:28

« wstecz

Banery