BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1624/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2006r.

w sprawie: promocji powiatu poznańskiego poprzez zamieszczenie modułu informacyjnego w katalogu Panorama Firm 2007. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. 01 nr 142 poz.1592) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 731zł brutto (słownie: siedemset trzydzieści jeden złotych) na promocję powiatu poznańskiego poprzez zamieszczenie modułu informacyjnego w katalogu Panorama Firm 2007.

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 750, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Starosta -  Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W ramach działań promocyjnych powiatu poznańskiego w katalogu Panorama Firm 2007 zostanie zamieszczony moduł ramkowy, zawierający dane Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Dzięki Panoramie Firm powiat poznański zyska możliwość dotarcia do szerszego krę­gu potencjalnych odbiorców. Wizytówka Starostwa zostanie zawarta w Katalogu Panorama Firm POZNAŃ 2007, w wersji elektronicznej na CD - romie a także na portalu internetowym www.pf.pl. W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-04 08:27
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9216
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 12:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05