BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1634/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2006r.
 

 

w sprawie: dofinansowania organizacji koncertu „Wiara, Miłość, Nadzieja” z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gmin powiatu poznańskiego.
 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się dofinansować kwotą 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) organizację koncertu „Wiara, Miłość, Nadzieja”, w którym udział wezmą dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu gmin powiatu poznańskiego.

 

§ 2. Wydatek zostanie dokonany z budżetu powiatu na rok 2006 z działu 853 rozdziału 85395.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Ewie Dalc.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy do kompetencji zarządu powiatu należy wykonywanie budżetu. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zwrócił się z pismem z dnia 12.06.2006 r. do Starosty Poznańskiego o objęcie patronatu nad Koncertem „Wiara, Miłość, Nadzieja”, w którym udział wezmą dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu gmin powiatu poznańskiego oraz wsparcie finansowe ww. imprezy. Zarząd postanowił wydatkować na przedmiotowy cel kwotę 5000 zł z działu 853 rozdział 85395 (pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej). Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-12 12:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9217
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 12:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05