BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1630/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2006r.
 

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie ul. Kasprowicza 3.
 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 36a ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:

- Tomasz Łubiński - przewodniczący komisji

- Barbara Antoniewicz - członek komisji

- Irena Skrzypczak - członek komisji

- Marek Serwatkiewicz - członek rezerwowy

 

b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Jan Stanek - członek komisji

- Anetta Szurkowska - członek komisji
- Anna Krystkowiak - członek komisji

 

c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej:
- Beata Makaruk - członek komisji
 - Michał Jankowiak- członek komisji

 - Dorota Rojewska- członek rezerwowy

 - Lucyna Chmielarz- członek rezerwowy

 

d) przedstawiciele Rady Rodziców
- Alina Stalińska- członek komisji

- Ireneusz Woźniak - członek komisji

- Bożena Ratajczak- członek rezerwowy

 

e) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

- Kalina Grzelak- członek komisji

- Iwona Łuczak - członek rezerwowy

 

§ 2. Tryb i zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta: - p. Jan Grabkowski

Wicestarosta: - p. Tomasz Łubiński

Członek Zarządu: - p. Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Z dniem 31 sierpnia 2006 roku upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowi e ul. Kasprowicza 3.

W związku z powyższym Uchwałą Nr 1584/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29.05.2006 roku został ogłoszony konkurs na dyrektora ww. Szkoły.

Zgodnie z art.36a pkt 5 Ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) skład Komisji Konkursowej powołuje Zarząd, po wskazaniu jej członków przez organ prowadzący, nadzór pedagogiczny, radę pedagogiczną oraz organizacje związkowe. Proponuję przyjąć skład Komisji Konkursowej przedstawiony w niniejszej uchwale.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-18 07:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9294
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 12:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 15:26