BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1633 /2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2006r.
 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1534/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego „Gawroński i Spółka” SAGA Brokers s. c. jako brokera w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu Poznańskiego, mienia Skarbu Państwa w imieniu którego działa Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz dróg powiatowych, będących w gestii Zarządu Dróg Powiatowych.
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.); § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254),Zarząd uchwala, co następuje:

 

§ 1. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Umowę z podmiotem wskazanym w § 1 zawiera się na okres dwóch lat”.

 

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 12:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 12:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9689
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-16 12:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-21 15:01