BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1646/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 1447/06 z dnia 20 marca 2006 roku dotyczącej pokrycia kosztów udziału uczniów z terenu powiatu poznańskiego w ramach polsko - niemieckiego projektu młodzieżowego „Mundial 2006”.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 8, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 42 ust.1, art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się kwotę środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów udziału uczniów w młodzieżowym projekcie „Mundial 2006” w Niemczech - kwota 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zostaje zastąpiona kwotą 5 721,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych).

 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu – dział 926, rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:
Projekt młodzieżowy „Mundial 2006” był kolejnym przejawem współpracy, jaką powiat poznański prowadzi od 2000 roku z partnerskim samorządem Regionu Hanower. Zaproszenie uczniów z terenu powiatu poznańskiego do udziału w tak ważnym wydarzeniu, jakim są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, pozwolił na pogłębienie wzajemnych kontaktów o nową dziedzinę, jaką jest sport. W związku z przekroczeniem zakładanych kosztów udziału uczniów w tym projekcie, spowodowanym błędnym obliczeniem jego wartości, podjęcie uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-12 08:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 09:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9562
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-08 15:18