BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA NR1644/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r.
 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z. w likwidacji za okres od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami) w związku z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z. w likwidacji, ul. Kraszewskiego 11 w Puszczykowie za okres od dnia 1.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu - Ewie Dalc.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Przedmiotem uchwały jest zatwierdzenie przez organ założycielski sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” s.p.z.o.z. w likwidacji za rok obrotowy od dnia 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który po stronach aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.624.809,86 zł,

- rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.450.028,58 zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia. Niniejsze sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego

rewidenta zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 59 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej sam decyduje o podziale zysku.W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-18 08:09
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 13:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9572
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-16 14:03