BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1645/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r.
 

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006 r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008”.
 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXII/297/20/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008”oraz art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się dokonany przez Komisję Konkursową wybór Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o. z siedzibą w Puszczykowie, który w ofercie złożonej w konkursie na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006 r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008”zaproponował następujące warunki realizacji zadania:

a) cena jednostkowa brutto grupa badań CA125 - 23 zł brutto,

b) cena jednostkowa brutto grupa badań CEA, TSH, CA125 - 45 zł brutto,

c) cena jednostkowa brutto grupa badań CEA, TSH - 32 zł brutto,

d) proponowana ilość badań CEA, TSH, CA125 - 4655,

e) proponowana ilość badań CEA, TSH- 4374.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Ewie Dalc - Członkowi Zarządu Powiatu Poznańskiego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 ze zmianami) realizując zadania własne powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej Zarząd Powiatu ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego w 2006 r. w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy w ramach „Programu zdrowotnego powiatu poznańskiego na lata 2005-2008”oraz powołał Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert (uchwała Nr 1573/2006 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22.05.2006 r.). Zakres programu zdrowotnego obejmuje profilaktykę chorób nowotworowych poprzez oznaczenie markerów nowotworowych CEA i CA125 oraz hormonu tarczycy TSH u osób z roczników 1941-1961 z terenu powiatu poznańskiego. Ogłoszenie o konkursie ofert zostało zamieszczone w dniu 25.05.2005 r. w „Głosie Wielkopolskim”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa i na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego. W  wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostały złożone dwie oferty:

- Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowi e sp. z o.o. im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o., z siedzibą w Puszczykowie, ul. Kraszewskiego 11, który zaproponował w ofercie:

- cenę jednostkową brutto grupy badań CA125 -23 zł brutto,

- cenę jednostkową brutto grupy badań CEA, TSH, CA125 - 45 zł brutto,

- cenę jednostkową brutto grupy badań CEA, TSH - 32 zł brutto,

- proponowaną ilość badań CEA, TSH, CA 125 - 4655,

- proponowaną ilość badań CEA, TSH - 4374.

 

Wartość punktowa oferty obliczona zgodnie ze wzorem określonym w „Szczegółowych warunkach i materiałach konkursu” wyniosła 100 pkt.

 

- firmy Diagnostyka sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Oddział Diagnostyka sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Solidarności 36, która zaproponowała w ofercie:

- cenę jednostkową brutto grupy badań CA 125 - 25 zł brutto,

- cenę jednostkową brutto grupy badań CEA, TSH, CA125 - 50 zł brutto,

- cenę jednostkową brutto grupy badań CEA, TSH - 35 zł brutto,

- proponowaną ilość badań CEA, TSH, CA125 - 3700,

- proponowaną ilość badań CEA, TSH - 3510.

 

Wartość punktowa oferty obliczona zgodnie ze wzorem określonym w „Szczegółowych warunkach i materiałach konkursu” wyniosła 90 pkt. Obie oferty spełniają wszystkie warunki formalne określone w „Szczegółowych warunkach i materiałach konkursu”.

Z uwagi na wyższą wartość punktową została wybrana oferta Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa Dąbrowskiego sp. z o.o., z siedzibą w Puszczykowie. Tym samym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-18 08:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-09 08:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9618
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-13 13:50