BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1654/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r.

 

w sprawie: zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie remontu ogrodzenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Magdaleną Haniewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO-BUD Magdalena Haniewicz z siedzibą 63-000 Środa Wielkopolska ul. Niedziałkowskiego 22, na wykonanie remontu ogrodzenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach.

2. Wynagrodzenie ustala się w wysokości 27.723,02 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 02/100).

3. Umowa, o której mowa w ust. l Uchwały, zostanie zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W związku z remontem drogi wojewódzkiej nr 196, Wójt Gminy Czerwonak, zwrócił się pismem do Starosty Poznańskiego, aby dokonać na odcinku 70 m, naprawy ogrodzenia terenu Ośrodka Szkolno­Wychowawczego dla dzieci Niewidomych w Owińskach, przylegającego do w/w drogi. Po dokonaniu oględzin, stwierdzono, iż stan tynków na murze jest bardzo zły, z dużymi, widocznymi ubytkami, zarówno w tynkach jak i samym murze ceglanym. Pilna jest również naprawa końcowego fragmentu muru z przepustem wodnym oraz renowacja bramy.

Mur wraz z bramą znajdują się na terenie zabytkowego pocysterskiego zespołu klasztornego, dlatego ważne jest, aby prace wykonywała firma z dużym doświadczeniem w realizacji takich zadań. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EURO BUD Magdalena Haniewicz.

Umowa zostanie zawarta w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). Wykonawca z tytułu wykonania umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 27.723,02 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 02/100). Środki na powyższe zadanie zostały zarezerwowane w budżecie powiatu w dziele 854/85403.

 

Wicestarosta Poznański
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 13:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 09:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9567
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-14 12:54