BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1649/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 lipca 2006r.

 

w sprawie:  wyrażenia zgody i upoważnienia Pana Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego i zawarcia umowy najmu na samochody osobowe dla ZDP na rok 2006 i 2007.

 

Na podstawie art. 48 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001r. ze zmianami), w związku z art.15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r. ze zmianami) oraz art. 184 ust 1 pkt.10 lit. b) ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (tj. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005r. ze zmianami). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajem długoterminowy 2 szt pojazdów osobowych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, z zastrzeżeniem, iż okres wynajmu trwać będzie do dnia 31 grudnia 2007r.

 

§ 2. Upoważnia się Pana Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu do przeprowadzenia postępowania w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. ze zmianami) oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą na realizację zadania określonego w § 1.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu zwrócił się do Zarządu Powiatu Poznańskiego z pismem nr ZDP-2-5540/420/2006 z dnia 23 czerwca 2006r. z prośbą o wyrażenie zgody na długoterminowy wynajem 2 szt. samochodów osobowych dla potrzeb działalności jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego - ZDP. Będące obecnie w dyspozycji pojazdy są stare i zużyte, wymagające częstych i kosztownych napraw. Niezbędna jest w tym względzie sukcesywna ich wymiana, a także zwiększenie taboru dla ZDP, również w związku ze zwiększeniem zatrudnienia. Według szacunków, wydatki w roku bieżącym będą średnio sięgać już 6 tys. zł na 1 pojazd. W celu zmniejszenia ponoszonych na ten cel kosztów, ZDP proponuje zrezygnować z zakupu pojazdów i objąć je umowami na długoterminowy wynajem. Nowa forma administracji samochodów oraz elastyczność formułowania warunków umowy daje szanse na obniżenie kosztów utrzymania pojazdów przy jednoczesnym podniesieniu standardu floty. Według wstępnych szacunków, koszt wynajmu wynosiłby ok. 1,2 tys. zł / miesiąc / 1 samochód. Suma poniesionych na ten cel wydatków to ok. 15 tys. rocznie / 1 pojazd. W cenie tej znajdowałyby się wszystkie koszty normalnej eksploatacji /poza zakupem paliwa/ tj.:

- koszty ubezpieczenia,

- przeglądów okresowych,

- przeglądów rejestracyjnych,

- napraw i bieżącej obsługi.

 

Dodatkowo, uzyskałoby się następujące udogodnienia:

- korzystanie z samochodów fabrycznie nowych, przystosowanych na potrzeby ZDP,

- przeniesienie na dzierżawcę wszelkich kosztów eksploatacyjnych związanych z normalną obsługą pojazdu,

- ponoszenie stałych wydatków w formie miesięcznego ryczałtu (bez względu na koszt naprawy),

- szybki i fachowy serwis w cenie ryczałtu,

- w przypadku awarii, na czas naprawy bezpłatne auto zastępcze,

- pełna likwidacja ewentualnych szkód komunikacyjnych.

 

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych, jednostki, która w imieniu Zarządu Powiatu Poznańskiego pełni funkcję zarządcy dróg powiatowych, należy wiele zadań wymagających poruszania się samochodami po terenie powiatu poznańskiego, w tym najważniejsze to te z zakresu kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, czy pełnienia nadzoru inwestorskiego. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych może zawierać umowy na 1 rok kalendarzowy. Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest upoważnienie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podejmowania czynności związanych z realizacją przedmiotowego zadania z dopuszczeniem do związania umową do dnia 31 grudnia 2007r.

Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Wicestarosta Poznański

 Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-16 14:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 09:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9580
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-09 08:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43