BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1657/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 lipca 2006r.

 

w sprawie: realizacji przez Powiat Poznański projektu w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ­Stypendia dla studentów z Powiatu Poznańskiego”.

 

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/380/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego,  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji program stypendialny dla studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie Powiatu Poznańskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w roku akademickim 2006/2007.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Powiat Poznański jest beneficjentem końcowym projektu realizowanego w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Celem programu jest wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów stale zameldowanych na terenie Powiatu Poznańskiego, rozpoczynających lub kontynuujących naukę na wyższych uczelniach państwowych i prywatnych w trybie dziennym, zaocznym, eksternistycznym i wieczorowym. Przystąpienie Powiatu Poznańskiego do realizacji programu stypendialnego w ramach Działania 2.2 daje szansę wielu młodym ludziom z rodzin o niskich dochodach, zamieszkujących teren Powiatu na uzyskanie wyższego wykształcenia dzięki otrzymanej pomocy finansowej, której celem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z tokiem studiów.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-13 08:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 09:53

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11161
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23