BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1666/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 lipca 2006r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wnętrz budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:

 

§ 1. Unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. l pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późno zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński 

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wnętrz budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu złożono 3 oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

Cena oferty brutto

adres wykonawcy

1.

 

Pracownia Projektowa Wojciech Kolesiński,

91.500,00 zł

os. St. Batorego 4/7, 60-687 Poznań

2.

 

APIA Pracownia Architektury M. Jakubowski,

 

ul. Żydowska 11/6,61-761 Poznań

136.680,26 zł

3.

 

INTEGRA Sp. z o.o.

 

ul. Śniadeckich 13110, 60-774 Poznań

209.840,00 zł

 

Komisja przetargowa wnioskuje o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Na realizację zamówienia zamawiający zarezerwował kwotę w wysokości 75.000,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 91.500,00 zł brutto.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-07-21 12:42
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11156
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23