BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1670/2006
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 lipca 2006r.

 

w sprawie: stanowiska powiatu poznańskiego w przedmiocie umorzenia zaległości przedsiębiorstwa Zielona Rybka Sp. z o.o. w Biskupicach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) w związku z § 6 ust.1 pkt 4b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 138, poz. 1315), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego wyraża pozytywną opinię w przedmiocie umorzenia należności przysługujących Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dłużnika - Spółki z o.o. Zielona Rybka w Biskupicach, wynikających z wyroku Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 2 lipca 1997 r. ( sygn. Akt I C 442/97), tj. w kwocie 10 334 zł wraz z ustawowymi odsetkami jak w wyroku do dnia umorzenia, w związku z bezskutecznością egzekucji prowadzonej przez Komornika Rewiru VI przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Przedsiębiorstwo działające pod firmą Zielona Rybka Spółka z o.o. w Biskupicach jest dłużnikiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 2 lipca 1997 r. ( sygn. Akt I C 442/97). Egzekucja prowadzona przez Komornika rewiru VI przy sądzie rejonowym w Poznaniu okazała się bezskuteczna. W analogicznej sprawie dotyczącej umorzenia przez PFRON zaległości, Dyrektor PFRON zwrócił się o wyrażenie stanowiska przez powiat poznański w przedmiocie umorzenia. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-17 14:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11158
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23