BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1673/2006

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 10 lipca 2006r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty 7.000,00 zł netto + VAT na dofinansowanie uroczystego otwarcia Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się kwotę 7.000,00 złotych netto +VAT (słownie: siedem tysięcy złotych netto) na pokrycie kosztów uroczystego otwarcia Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 uchwały nastąpi z rozdziału 75020 budżetu powiatu ze środków będących w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

Otwarcie nowej sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu z pewnością stanie się wydarzeniem na skalę nie tylko regionu, ale i kraju. Jest to bowiem jeden z najnowocześniejszych budynków tego rodzaju w Polsce, zarówno ze względów architektonicznych, jak warunków, jakie stwarza przyszłym adeptom sztuki muzycznej.

Przekazanie funduszy na otwarcie Auli to doskonała okazja, by wspomóc ważną i potrzebną inicjatywę, a jednocześnie szansa promocji powiatu poznańskiego. Spełniająca europejskie standardy i doskonale wyposażona sala koncertowa z pewnością stanie się centrum życia kulturalnego Wielkopolski, przyciągając zarówno wybitne postacie świata muzycznego, jak i rzesze studentów oraz melomanów z kraju i zagranicy. Dlatego też przeznaczenie kwoty 7.000,00 złotych netto +VAT na w/w przedsięwzięcie wydaje się zasadne. Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będącego w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-01 09:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-04-19 10:31

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11155
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-04-19 10:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23