BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1606/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

Z dnia 12 czerwca 2006r.

 

w sprawie uzgodnienia:
1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w komornikach, Gm. Komorniki 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 90/4, 90/5 w Cerkwicy, gm. Rokietnica 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 127/3, 172/1, 173/7, 175, 176,178,183,184 i 210/10 w Mrowinie, gm. Rokietnica 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Topolowej i Obornickiej w Bytkowie, gm. Rokietnica

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 13:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 08:49
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 13:07
Uchwała Nr 1607/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Suchy Las
Uchwała Nr 1608/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r. 

 w sprawie:
udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę i montaż mebli dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Uchwała Nr 1609/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
opracowania przez firmę STRATEGOR „Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych”, dokumentacji w celu ubiegania się przez Powiat Poznański o środki finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację inwestycji pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców powiatu poznańskiego”.
Uchwała Nr 1610/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
zawarcia umowy z Przedsiębiorcą Ewą Słowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „SEW A” Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Ewa Słowińska, z siedzibą 61-884 Poznań, ul. Rybaki 18/9, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Prace remontowe w domkach szeregowych położonych w Lisówkach przy ulicy Leśne Zacisze 2”.
Uchwała Nr 1611/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Małgorzatą Dymalską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.M. Projekt Małgorzata Dymalska z siedzibą 62-020 Swarzędz, os. T. Działyńskiego 96, na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy węzła cieplnego i zaprojektowanie zestawu do podnoszenia ciśnienia wody dla celów p.poż., dotyczącej budynku Powiatu Poznańskiego „Zespół Przychodni Specjalistycznych” przy ulicy Słowackiego 8 w Poznaniu.
Uchwała Nr 1612/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczeń V i VI piętra budynku położonego w Poznaniu ul. Zielona 8. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-07-19 08:03
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-02-11 13:44
Uchwała Nr 1613/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na pokrycie kosztów przejazdu zespołów artystycznych na imprezę pn. „Bike Maraton”.
Uchwała Nr 1614/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
zorganizowania wyjazdu dzieci z domów dziecka z terenu powiatu poznańskiego do kina z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
Uchwała Nr 1615/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12. czerwca 2006r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1344/2006 z dnia 23.01.2006 r. w sprawie wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2006.
Uchwała Nr 1616/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród na Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce.

Uchwała Nr 1617/2006

Zarządu Powiatu Poznańskiego

Z dnia 12 czerwca 2006r.

 

W sprawie:
zmiany Uchwały nr 1534 z dnia 28.04. 2006 r. w sprawie wyboru Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego „Gawroński i Spółka” Saga Brokers  s.c.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 12:29
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-16 11:56
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-12 12:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-12 12:37

Banery